cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Kỷ Niệm 270 Năm Ngày Khai Sơn Tổ Đình Gíac Lâm

Hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ 270 ngày khai sơn tổ đình Giác Lâm và 16 năm ngày viên tịch của cố Hòa thượng viện chủ thượng Huệ hạ Sanh, được Hòa thượng viện chủ cho thành lập đạo tràng Pháp Hoa tại tổ đình này. Nhân ngày lễ trọng đại này, tôi có một số suy nghĩ xin chia sẻ với Tăng Ni, Phật tử...

Phật Pháp Và Đời Sống
Phòng Hộ Tâm

Chúng ta vào mùa cấm túc an cư, Tăng Ni lắng nghe kinh nghiệm tu hành của người trước và áp dụng cho mình để đạt được kết quả tốt đẹp. Phật giáo tỉnh Long An nói chung và tổ đình Kim Cang nói riêng đã tiến một bước dài, từ đầu tổ chức an cư và thường xuyên mở khóa tập huấn cho các trụ trì tỉnh nhà, thật là việc làm đáng biểu dương...