cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Ý Nghĩa Phẩm Như Lai Thọ Lượng Thứ 16 Kinh Pháp Hoa

Trong phẩm 16, khởi đầu Phật gọi Di Lặc Bồ-tát và 8.000 hằng sa Bồ-tát nghe pháp. Điều này chúng ta phải tự nâng cái thấy của mình lên để cảm nhận được điều Phật nói rằng Trời, Người, A-tu-la là chúng sanh còn trong sáu đường sinh tử, chúng ta chưa đắc quả vị nào...

Phật Pháp Và Đời Sống
Hạnh nguyện của ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Kinh Dược Sư ghi rằng Đức Phật Thích Ca và chư Tăng cùng đi du hóa và tạm dừng chân ở nước Bạt Kỳ, thành Tỳ Da Ly (tức thành Quảng Nghiêm) và các Ngài ngồi dưới cây Tiếng Nhạc. Cây Tiếng Nhạc là cây gì. Tôi có cảm giác đây là rừng thông hay rừng phi lao...