cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Xuân Từ Bi Hỷ Xả

Theo dòng thời gian, xuân lại về trên ngàn cây muôn hoa thắm tươi, trên khí hậu ấm áp hài hòa, trên vạn vật căng đầy nhựa sống. Hòa cùng sức sống của vạn pháp, Tăng Ni và Phật tử hãy cùng đón xuân, hưởng một mùa Xuân Di Lặc đạo hạnh, với nụ cười từ ái, bao dung, hoan hỷ của Bồ-tát Di Lặc. Ngài Di Lặc ra đời vào đúng dịp xuân về. Phải chăng Ngài muốn nhắc nhở chúng ta không nên vướng bận với mùa xuân sanh diệt ngắn ngủi, chóng tàn. Bồ-tát Di Lặc đã mở ra một chân trời xuân thường hằng vĩnh cửu cho những hành giả muốn tiến bước trên con đường giải thoát. Xuân đến, xuân đi, theo định luật tuần hoàn của vũ trụ. Xuân có một, nhưng tùy theo tâm tư, hoàn cảnh, hay nói chung tùy nghiệp thức của mỗi người mà cảm nhận về xuân khác nhau...

Phật Pháp Và Đời Sống
Con đã về - Con đã tới

Mặc dù nói rằng Đức Phật ở trong tâm chúng ta, tức tất cả mọi người đều có tánh sáng suốt, nhưng không phát huy được tánh sáng suốt, vì nghiệp và phiền não. Thật vậy, có nghiệp thì phiền não theo đó phát sinh và phiền não sinh ra làm cho nghiệp lớn thêm, nghiệp và phiền não luôn luôn tác động lẫn nhau làm cho Phật tánh của chúng ta bị lu mờ. Vì vậy, tất cả pháp môn tu đều nhằm giúp chúng ta dẹp phiền não và bỏ nghiệp để Phật tánh hiện ra. Nhưng chúng ta tu không có kết quả tốt, thì tu nhiều mà nghiệp và phiền não lại sanh ra nhiều, khiến cho Phật tánh càng bị lu mờ, đó là do sai lầm của chúng ta. Thực tế cho thấy các vị tu đắc đạo là đắc được pháp nào, họ áp dụng pháp đó có kết quả thực sự tốt đẹp. Ngày nay, nhiều người đi nghe pháp chỗ này một chút...