cool hit counter

Kiến Thức Phật Pháp

Bản Ngã Sai Lầm

Bản Ngã Sai Lầm

Sự chấp ngã khởi đầu từ các tôn giáo có trước khi Đức Phật ra đời, trong đó nổi bật là tư tưởng của đạo Bà-la-môn. Họ tưởng tượng rằng con người sanh ra từ Brahma tức Phạm Thiên và nhìn vào hiện tượng xã hội, có người thông minh, có người quyền thế, có thợ thuyền, công nhân và có cả người nô lệ mà từ đó,...

Giáo Dục Của Đức Phật

Giáo Dục Của Đức Phật

Nơi đây chúng ta xây dựng trường đào tạo Tăng Ni nhằm mục tiêu hướng dẫn các tu sĩ đi theo định hướng của Đức Phật. Hôm nay, chúng ta xem lại cách giáo dục của Đức Phật như thế nào để ứng dụng và duy trì Phật pháp tồn tại trên thế gian làm lợi lạc cho mọi người. Khi Phật còn là thái tử, ngài quan sát xã hội đương thời thấy đầy dẫy bất công...

Sống Đạo Đức, Trí Tuệ Và Làm Lợi Ích Cho Mọi Người

Sống Đạo Đức, Trí Tuệ Và Làm Lợi Ích Cho Mọi Người

Nhân buổi giảng hôm nay, tôi xin ghi nhận công đức của Ni trưởng Tịnh Nguyện. Ban đầu tổ chức khóa tu tại đây, Ni trưởng là người đầu tiên lên đây nấu ăn cho chư Tăng và Phật tử tham dự khóa tu. Hôm nay có thêm Ni trưởng Từ Nhẫn đảm nhận việc cúng dường cơm trưa cho quý vị...

Biết Túc Mạng

Biết Túc Mạng

Thay mặt Ban Chỉ đạo An cư Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tôi vấn an chư Ni an cư tại tịnh xá Ngọc Phương. Sau đây, tôi có một số suy nghĩ xin trao đổi với chư Ni.
Trong đệ tử của Phật, ban đầu chỉ có Tỳ-kheo. Về sau, do sự khát ngưỡng của Di mẫu, nên Phật cho bà xuất gia,...

Ba Nghiệp Thanh Tịnh

Ba Nghiệp Thanh Tịnh

Hôm nay trong mùa an cư là thời gian tu của Tăng Ni để chúng ta tự kiểm điểm lỗi lầm của mình mà khắc phục, trong đó lỗi lầm về sân hận tác hại rất nhiều trên bước đường tu. Đức Phật dạy chúng ta rằng một điểm lửa sân nổi dậy có thể thiêu đốt tất cả công đức tu hành. Điều này gọi là đốn củi ba năm thiêu rụi nửa giờ,...

Kỷ Niệm 270 Năm  Ngày Khai Sơn Tổ Đình Gíac Lâm

Kỷ Niệm 270 Năm Ngày Khai Sơn Tổ Đình Gíac Lâm

Hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ 270 ngày khai sơn tổ đình Giác Lâm và 16 năm ngày viên tịch của cố Hòa thượng viện chủ thượng Huệ hạ Sanh, được Hòa thượng viện chủ cho thành lập đạo tràng Pháp Hoa tại tổ đình này. Nhân ngày lễ trọng đại này, tôi có một số suy nghĩ xin chia sẻ với Tăng Ni, Phật tử...

Học Nội Điển - Thực Tập Pháp Phật

Học Nội Điển - Thực Tập Pháp Phật

Nhân mùa an cư cấm túc của chư Tăng, tôi thay lời Trung ương Giáo hội vấn an chư tôn đức. Trong mùa an cư năm nay có những nét đặc biệt mà Tăng Ni cần để tâm. Chúng ta nhận thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trưởng thành, đặc biệt là lễ Phật đản năm nay, Giáo hội đã đăng cai tổ chức lễ Vesak 2014 ...

Tu Vô Lượng Nghĩa  & Nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ Định

Tu Vô Lượng Nghĩa & Nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ Định

Hôm nay đến thăm trường hạ hệ phái Khất sĩ, tôi có một số suy nghĩ muốn chia sẻ với quý vị. Ý thứ nhất là tinh thần Phật giáo Phát triển hình thành từ Phật giáo Nguyên thủy phát triển lên đến đỉnh cao là kinh Pháp hoa. Vì vậy, chúng ta học kinh Pháp hoa,...

Phân Thân Phật

Phân Thân Phật

Năm nay, lễ đài Đại lễ Phật đản của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh được thiết trí lần đầu tiên tại Việt Nam Quốc Tự nhằm kỷ niệm dấu ấn vẻ vang của Phật giáo Việt Nam cách nay 51 năm đã thành tựu cuộc đấu tranh cho hòa bình và độc lập của dân tộc vào năm 1963 tại miền Nam...

Xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam  tại thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Điều hành Học viện quyết định tổ chức khóa tu nửa tháng một lần ở đây nhằm mục tiêu tạo điều kiện cho Phật tử nghe pháp, tu học và nhất là chúng ta tập trung, cùng nhau cầu nguyện, đóng góp công sức, tịnh tài để việc xây dựng Học viện ...

Quay Về Nội Tâm

Quay Về Nội Tâm

Quay về nội tâm là đề tài quan trọng đối với Phật tử và cũng là một việc mà nhiều người dễ ngộ nhận và phạm sai lầm, cho nên chúng ta cần cân nhắc kỹ để đi đúng con đường Phật đã đi.Đức Phật Thích Ca có đời sống trầm mặc, gọi là tịch mặc, hay đời sống không sống với ngoại cảnh,...

Dược Sư Bổn Nguyện

Dược Sư Bổn Nguyện

Phật thuyết pháp ghi trong kinh Nguyên thủy chỉ có một Tịnh độ là Đâu Suất Đà Thiên là thế giới của Bồ-tát Di Lặc; nhưng kinh Đại thừa, Phật giới thiệu thêm về thế giới Cực Lạc của Đức Phật Di Đà và thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư...

Đi Tìm Mùa Xuân

Đi Tìm Mùa Xuân

Chúng ta đi tìm mùa xuân trong lúc mùa xuân đã qua thì tìm mùa xuân nào nữa. Tôi nhớ năm nào ra khai bút cho báo Giác Ngộ vào mùng ba Tết, tự sáng trong lòng tôi mùa xuân vĩnh hằng. Trong trời đất có thay đổi bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và cuộc sống con người cũng ở trong bốn tướng vô thường.

Nuôi Dưỡng Hạt Giống Lành

Nuôi Dưỡng Hạt Giống Lành

Chủ đề Nuôi dưỡng căn lành gợi chúng ta nhớ đến kinh Pháp hoa, Phật dạy có bốn điều kiện để làm Phật, hay để có kinh Pháp hoa,. Một là phải có căn lành, nếu chưa có căn lành thì phải trồng căn lành, nếu có căn lành, phải nuôi căn lành cho lớn lên.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giáo pháp Nguyên thủy & Đại thừa - Sơ địa Bồ-tát

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giáo pháp Nguyên thủy & Đại thừa - Sơ địa Bồ-tát

Theo kinh Nguyên thủy, Hiền vị có ba cấp bậc là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm. Thánh vị là A-la-hán. Theo kinh Đại thừa, Hiền vị gồm 30 bậc là Bồ-tát thập trụ, Bồ-tát thập hạnh và Bồ-tát thập hồi hướng. Hàng Thánh vị gồm mười bậc là Bồ-tát thập địa.

Bồ tát Thập Hạnh và Thập Hồi Hướng

Bồ tát Thập Hạnh và Thập Hồi Hướng

Hạnh Bồ-tát có hai phần là tự hành và hóa tha. Bồ-tát thập trụ nhắm vô tự hành nhiều hơn, nhưng qua Bồ-tát thập hạnh đã trụ tâm vững chắc rồi mới nghĩ đến độ người, hành Bồ-tát đạo lấy lợi tha làm chính. Vì vậy, khi tâm chưa vững, công đức chưa có mà độ người không thể đạt kết quả.

Thập Trụ Bồ Tát

Thập Trụ Bồ Tát

Đại thừa Bồ-tát tu sáu pháp ba-la-mật gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, đó là Bồ-tát của Bát-nhã. Nhưng Bồ-tát của Hoa nghiêm tu thập ba-la-mật gồm có sáu pháp ba-la-mật vừa nói cộng thêm bốn pháp ba-la-mật là phương tiện, nguyện, lực và trí.

Hạnh Bồ Tát

Hạnh Bồ Tát

Nói đến hạnh Bồ-tát, chúng ta có nhiều kinh diễn tả Bồ-tát đạo khác nhau, như kinh Bát-nhã, kinh Hoa nghiêm, kinh Pháp hoa, kinh Phương đẳng. Bước đầu, từ Thanh văn qua Bồ-tát hạnh lấy kinh Bát-nhã làm chuẩn, vì Phật dạy khi tu Thanh văn hay Duyên giác đến đỉnh cao của Thanh văn thừa,...