cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Hạnh Quan Âm

Hạnh Quan Âm

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 58 tại chùa Phổ Quang ngày 15-3-2009)

Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo

Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 57 tại chùa Phổ Quang ngày 8-3-2009)

Hạnh xuất gia

Hạnh xuất gia

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 56 tại chùa Phổ Quang ngày 1-3-2009)