cool hit counter

Thông Báo

Khóa tu ngày chủ nhật (16/06/2013)

Khóa tu ngày chủ nhật (16/06/2013)

14h00 Chủ Nhật ngày 16/06/2013 (nhằm ngày 09/05 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử...

Khóa tu ngày chủ nhật (02/06/2013)

Khóa tu ngày chủ nhật (02/06/2013)

14h00 Chủ Nhật ngày 02/06/2013 (nhằm ngày 24/04 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử...

Khóa tu ngày chủ nhật (26/05/2013)

Khóa tu ngày chủ nhật (26/05/2013)

14h00 Chủ Nhật ngày 26/05/2013 (nhằm ngày 17/04 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử...

Khóa tu ngày chủ nhật (19/05/2013)

Khóa tu ngày chủ nhật (19/05/2013)

14h00 Chủ Nhật ngày 19/05/2013 (nhằm ngày 10/04 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử...

Lễ Tắm Phật

Lễ Tắm Phật

Chùa Huê Nghiêm tổ chức lễ Tắm Phật vào ngày 17/05/2013 (nhằm ngày 08/04 ÂL):
- 05h00 : Tập trung.              
- 06h00 : Lễ Tắm Phật.        
- 07h00 : Thuyết pháp.         

Sưu Tập Hình Ảnh

Sưu Tập Hình Ảnh

Với mục đích tổng hợp sưu tập lại những bức ảnh kỷ niệm thành lập đạo tràng pháp hoa ở các tỉnh thành của Hòa Thượng ân sư thượng Trí hạ Quảng,kính mong các Phật tử có những hình ảnh chụp tập thể Đạo tràng với HT Ân sư hoan hỷ gửi về:

Khóa tu ngày chủ nhật (21/04/2013)

Khóa tu ngày chủ nhật (21/04/2013)

14h00 Chủ Nhật ngày 21/04/2013 (nhằm ngày 12/03 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử...

Lễ quy y và thọ Pháp y (ngày 14/04/2013)

Lễ quy y và thọ Pháp y (ngày 14/04/2013)

Theo sự chỉ đạo của HT. Tôn Sư Thích Trí Quảng, vào ngày 14/04/2013 (nhằm ngày 05/03 Âm lịch) lúc 13g30 tại chùa Huê Nghiêm sẽ có buổi lễ Quy Y và Truyền Pháp Y.

Khóa tu ngày chủ nhật (07/04/2013)

Khóa tu ngày chủ nhật (07/04/2013)

14h00 Chủ Nhật ngày 07/04/2013 (nhằm ngày 27/02 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử...

Khóa tu ngày chủ nhật (31/03/2013)

Khóa tu ngày chủ nhật (31/03/2013)

14h00 Chủ Nhật ngày 31/03/2013 (nhằm ngày 20/02 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử...

Lễ vía Quan Âm

Lễ vía Quan Âm

Theo sự chỉ đạo của HT. Tôn Sư, tại chùa Huê Nghiêm có tổ chức Lễ Vía Quan Âm vào lúc 05h00 sáng Thứ Bảy ngày 30/03/2013 (nhằm ngày 19/02 Âm lịch).

Khóa tu ngày chủ nhật (24/03/2013)

Khóa tu ngày chủ nhật (24/03/2013)

Chiều Chủ Nhật ngày 24/03/2013 (nhằm ngày 13/02 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử...

Lễ quy y và thọ Pháp y (ngày 17/03/2013)

Lễ quy y và thọ Pháp y (ngày 17/03/2013)

Theo sự chỉ đạo của HT. Tôn Sư Thích Trí Quảng, vào ngày 17/03/2013 (nhằm ngày 06/02 Âm lịch) lúc 13g30 tại chùa Huê Nghiêm sẽ có buổi lễ Quy Y và Truyền Pháp Y.

Khóa tu ngày chủ nhật (10/03/2013)

Khóa tu ngày chủ nhật (10/03/2013)

Chiều Chủ Nhật ngày 10/03/2013 (nhằm ngày 29/01 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử...

Khóa tu ngày chủ nhật  

Khóa tu ngày chủ nhật  

Chiều Chủ Nhật ngày 03/03/2013 (nhằm ngày 22/01 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử...

Pháp hội Dược Sư

Pháp hội Dược Sư

Ngày 26 – 28/02/2013 tại Chùa Huê Nghiêm, số 299B – Lương Định Của, P. Bình Khánh, Q.2, Tp HCM.