cool hit counter

Thông Bạch

Lễ Quy Y và Truyền Pháp Y Ba Cấp (Vàng, Mở và Nâu)

Lễ Quy Y và Truyền Pháp Y Ba Cấp (Vàng, Mở và Nâu)

Theo sự chỉ đạo của HT. Tôn Sư Thích Trí Quảng, vào ngày 23/12/2012 (nhằm ngày 11/11 Al) lúc 13g00 tại chùa Huê Nghiêm Bổn Bộ sẽ có buổi lễ Quy Y và Truyền Pháp Y ba cấp ( Y vàng, Y mở và Y nâu.)

Ngày 27/12/2012 (15 tháng 11 âm lịch)

Ngày 27/12/2012 (15 tháng 11 âm lịch)

7h: Họp mặt đạo tràng
8h: Pháp Thoại