cool hit counter

Thông Báo

Chương Trình Lễ Phật Đản PL 2559-2015

CHỦ NHẬT - mùng 7/4 Ất Mùi (ngày 24/5/2015)

        14h00 : Tụng Kinh

        15h00 : Thuyết Pháp

  
THỨ BA – mùng 9/4 Ất Mùi (ngày 26/5/2015)

        5h30 sáng : LỄ TẮM PHẬT

  

CHỦ NHẬT – 14/4 Ất Mùi (ngày 31/5/2015)

        12h30 : Phật tử tập trung (áo tràng trang nghiêm)

        13h00 : TRUYỀN THỌ PHÁP Y + LỄ QUY Y

(Trước ngày QUY Y : quý vị ghi danh cần ghi rõ Họ và tên, giới tính, năm sinh , quận hay tỉnh…)

        14h00 : TỤNG KINH

        15h00 : THUYẾT PHÁP

        18h00 : SÁM HỐI

  

THỨ HAI - Rằm/4 Ất Mùi (ngày 01/6/2015)

        Quý Phật tử và khách thập phương được lên Chánh điện Lễ Phật.

  
 
 ĐẠO TRÀNG TỤNG KINH MỖI NGÀY –SÁNG :5h00 – TỐI : 18h00