cool hit counter

Thông Báo

Chương Trình Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ Và Pháp Hội Dược Sư Năm 2014

Theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng Tôn Sư, chương trình Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ và Pháp Hội Dược Sư năm 2014 tại chùa Huê Nghiêm được tổ chức như sau:
  • Mùng 1 Tết Âm Lịch :

                 00h00       :       Cúng giao thừa

                  05h00       :        Phát lộc  

                 08h00       :       Thuyết pháp đầu năm    

  • Mùng 2 Tết Âm Lịch :

                 05h00       :        Hành hương núi Thị Vải - Thiên Thai         

  • Mùng 8 Tết Âm Lịch :

                 15h00       :        Tụng kinh cầu an           

  • Mùng 10 Tết Âm Lịch :

                 13h30         :       Lễ Quy Y - Thọ Pháp

                 14h00         :       Tụng Kinh

                 15h00         :       HT. Thích Trí Quảng thuyết pháp

  • Ngày 17, 18, 19 tháng Giêng : ( nhằm ngày 16 – 18/02/2014)
                      Pháp Hội Dược Sư
      
 
Kính thông báo đến quý Phật tử đồng về tham dự.