cool hit counter

Thông Báo

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN ĐINH DẬU - 2017

*Mùng 1 Tết Đinh Dậu: 6h00 : Phát lộc đầu xuân

*Mùng 2 Tết Đinh Dậu: Hành hương núi Thị Vải - Thiên Thai

*Mùng 9 Tết Đinh Dậu:  Lễ Quy Y - Thọ Pháp Y 

12 giờ 30 : Phật tử tập trung (áo tràng trang nghiêm)
13 giờ      : Truyền thọ Pháp y, lễ phát nguyện Quy y Tam bảo 
                              14 giờ      : Tụng kinh
                              15 giờ      : Thuyết pháp

 Đặc biệt : Quý Phật tử và khách thập phương có thể lên chánh điện lễ Phật đầu năm từ mùng 1 đến mùng 9 – Đinh Dậu. (Lưu ý : Khi quý vị lên chánh điện lễ Phật, tắt máy điện thoại, giữ tâm thanh tịnh)