cool hit counter

Thông Báo

Đại Giới Đàn Quảng Đức PL.2557

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Kính gửi: Chư Thiện Tín Phật tử xa gần

   Để phổ lợi Minh Dương, ân triêm Giới Pháp, Đại Giới đàn Quảng Đức PL.2557 - DL.2013 của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM truyền thọ tam đàn cụ túc cho tăng ni thành tựu giới thể. Ban tổ chức có thuyết U Minh giới cho các hương linh quá vãng vào lúc 18g ngày 14/09/2013 (nhằm ngày 10/08 Quý Tỵ) tại chùa Huê Nghiêm, số 299B Lương Định Của, P. Bình Khánh, Quận 2.