cool hit counter

Thông Báo

Hòa Thượng Ân Sư truyền Pháp khu vực phía bắc

Thứ 5 :  17/01/2013 (nhằm ngày 06/12 Âm Lịch)

       Buổi chiều: TRUYỀN PHÁP TẠI CHÙA KIM LONG, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
 
Thứ 6 :   18/01/2013 (nhằm ngày 07/12 Âm Lịch)

       TRUYỀN PHÁP TẠI CHÙA LINH TIÊN (CHÙA BẰNG), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thứ 7 :   19/01/2013 (nhằm ngày 08/12 Âm Lịch)
 
        TRUYỀN PHÁP TẠI CHÙA LINH TIÊN (CHÙA BẰNG) cho Phật tử ở các tỉnh.
 

Kính thông báo đến các Phật tử đồng về tham dự.