cool hit counter

Thông Báo

Khoá Tu 1 Ngày An Lạc Tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam TP.HCM

Theo sự chỉ đạo của Hoà Thượng viện trưởng, khoá tu 1 ngày an lạc tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam TP.HCM, xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh được tổ chức như sau:
 
- Khoá tu lần thứ 14 ngày 26/10/2014 (nhằm ngày 03/09 nhuần):
  + 07h30 : Phật tử vân tập
  + 08h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng
  + 09h00 : Tụng kinh cầu an 
  
- Khoá tu lần thứ 15 ngày 09/11/2014 (nhằm ngày 17/09 nhuần):
  + 07h30 : Phật tử vân tập
  + 08h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng
  + 09h00 : Tụng kinh cầu an