cool hit counter

Thông Báo

Khóa Tu Chủ Nhật ngày 05 & 12/04/2015

Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa Tu hàng tuần:
 
 
- Chủ Nhật ngày 05/04/2015 (nhằm 17/02 năm Ất Mùi)
 
        + 13h00 : Phật tử vân tập (áo tràng trang nghiêm)

       + 14h00 : Tụng kinh

       + 15h00 : Thuyết pháp      
 
 
- Chủ Nhật ngày 12/04/2015 (nhằm 24/02 năm Ất Mùi)
       
          + 13h00 : Vân tập (áo tràng trang nghiêm)

       + 14h00 : Thuyết pháp

       + 15h00 : Tụng kinh   
 
 
    Kính thông tri đến quý Phật tử đồng về tham dự.