cool hit counter

Thông Báo

Khóa tu ngày 27/10/2013 &
Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 03/11/2013)


- Theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng Tôn Sư, chùa Huê Nghiêm có tổ chức:

 1/ Khóa tu ngày 23/09 năm Quý Tỵ (nhằm ngày 27/10/2013)
 
 
       14h00 : Tụng Kinh
  
       15h00 : Thuyết Pháp
 
2/ Lễ Quy Y và Thọ Pháp Y vào chiều Chủ Nhật ngày 01/10 Quý Tỵ (nhằm ngày 03/11/2013 ).

       13h00 : Thọ Pháp Y

       14h00 : Tụng Kinh

       15h00 : Thuyết Pháp
 
Kính thông báo đến quý Phật tử đồng về tham dự.