cool hit counter

Thông Báo

Khóa tu ngày chủ nhật (01/12/2013)

Theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng Tôn Sư, Chủ Nhật ngày 01/12/2013 (nhằm ngày 29/10 Âm lịch) tại Chùa Huê Nghiêm có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử.
 
 
       08h00 : Học nghi lễ của đạo tràng Pháp Hoa
  
       10h30 : Cúng quá đường

       11h00 : Chỉ tịnh

       14h00 : Tụng Kinh
       
       15h00 : Thuyết Pháp
 
       16h30 : Tụng Kinh
 
      Kính thông báo đến quý Phật tử đồng về tham dự.