cool hit counter

Thông Báo

Lễ An Vị Phật A Di Đà &
Lễ Quy Y, Thọ Pháp Y, Khảo hạch Nâng Y ngày 04/01/2015

Theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng Tôn Sư, chùa Huê Nghiêm có tổ chức:

 1/ Khóa tu ngày 28/12/2014 (nhằm 07 tháng 11 năm Giáp Ngọ)

          06h30  :  Phật tử vân tập

          07h30  :  Tập nghi lễ

          14h00  :  Khóa lễ tụng kinh

          15h00  :  Thuyết pháp

2/ Mỗi chiều từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Từ ngày 13/12/2014 đến ngày 27/01/2015)

          17h00  :  Tập nghi lễ

          18h00  :  Khóa lễ tụng kinh

3/ Chủ Nhật ngày 04/01/2015 (nhằm 14 tháng 11 năm Giáp Ngọ) - Lễ Quy Y, Thọ Pháp Y và Khảo Hạch Nâng Y (Y Mở, Y Nâu)

          05h00  :  Phật tử vân tập

          06h00  :  Lễ an vị Phật A Di Đà

          08h00 - 10h30  :

            THI NGHI LỄ (Dành cho Phật tử chưa có Giấy Chứng

                       Nhận Nghi Lễ)

            + KHẢO HẠCH NÂNG Y (Phật tử đã có Giấy Chứng Nhận

                       Nghi Lễ)

          12h00  :  Tập trung

          13h00  :  Truyền Pháp Y (Y Nâu,Y Mở &Y Thọ)

          14h00  :  Thuyết pháp

          15h00  :  *  Lễ Quy Y , Khóa lễ tụng kinh

                         *  Phát chứng chỉ Nghi lễ, Y Mở, Y Nâu
  
Đối với Phật tử thọ Y MỞ (cấp 2)

- Phải trình Giấy Chứng Nhận Nghi Lễ.

- Phải thuộc 2 phẩm (Phẩm Phổ môn thứ 25 & Phẩm Phổ Hiền thứ 28) trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa.

- Thẻ Quy Y được xác nhận 3 năm đủ tiêu chuẩn để thi.

  

Đối với Phật tử thọ Y nâu (cấp 3)

- Phải trình Giấy Chứng Nhận Nghi Lễ.

- Phải thuộc hết 7 phẩm trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa.

- Thẻ Quy Y được xác nhận 6 năm đủ tiêu chuẩn để thi.

(Trường hợp: người già lớn tuổi bị đau khớp hoặc người tàn tật... được thông qua phần thi Nghi lễ, nhưng phải khảo hạch để nâng Y.)

          Bắt đầu ghi danh vào chiều Chủ nhật  ngày 07/11 Âm lịch tại chùa Huê Nghiêm

          Đ/C: 299B Lương Định Của, P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM

 
 

Kính thông tri đến quý Phật tử đồng về tham dự.