cool hit counter

Thông Báo

Lễ Quy Y, Thọ Pháp Y & Khóa Học Về Nghi Thức Của Đạo Tràng Pháp Hoa

- Theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng Tôn Sư, chùa Huê Nghiêm có tổ chức:
 
1/ Lễ Quy Y và Thọ Pháp Y vào chiều Chủ Nhật ngày ngày 30/05 Quý Tỵ (nhằm ngày 07/07/2013 ).

       13h00 : Thọ Y

       14h00 : Tụng Kinh

       15h00 : Thuyết Pháp
 

2/ Khóa học về nghi thức của đạo tràng Pháp Hoa từ ngày 28/05 đến 02/06 năm Quý Tỵ (05/07-09/07/2013)

- Phật tử đạo tràng Pháp Hoa ở các tỉnh thành về tham dự khóa học xin liên hệ đăng ký trước. 

 
Kính thông báo đến quý Phật tử đồng về tham dự.