cool hit counter

Thông Báo

Lễ Quy y, thọ Pháp y (ngày 29/06/2014) &
Khóa Tu ngày 06/07/2014


- Theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng Tôn Sư, chùa Huê Nghiêm có tổ chức:
 
1/ Lễ Quy Y và Thọ Pháp Y vào chiều Chủ Nhật ngày 03/06 Giáp Ngọ (nhằm ngày 29/06/2014 ).

       07h00: Phật tử vân tập.  

       07h30: Tập nghi lễ.
 
       10h00: Cúng quá đường, kinh hành niệm Phật.
  
       11h30: Chỉ tịnh.
         
       12h30: Phật tử vân tập.  
  
       13h00: Lễ Quy y, Thọ pháp.
  
       14h00: Khóa lễ tụng kinh.
  
       15h00: Thuyết Pháp.
 
 2/ Khóa tu ngày 10/06 năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 06/07/2014)
  
       07h00: Phật tử vân tập.
  
       07h30: Tập nghi lễ.
 
       10h00: Cúng quá đường, kinh hành niệm Phật.
  
       11h30: Chỉ tịnh.
         
       12h30: Thức chúng.  
  
       13h00: Kinh hành niệm Phật.
  
       14h00: Khóa lễ tụng kinh.
  
       15h00: Thuyết pháp.
 
 
Kính thông tri đến quý Phật tử đồng về tham dự.