cool hit counter

Thông Báo

LỄ QUY Y VÀ THỌ PHÁP Y (ngày 08/12/2019)

CHỦ NHẬT 08/12/2019 (nhằm 13-11 Kỷ Hợi)
CHÙA HUÊ NGHIÊM, QUẬN 2 Tổ chức Khóa LỄ QUY Y VÀ THỌ PHÁP Y

CHỦ NHẬT 13/11/2019 (nhằm 08-12, Kỷ Hợi)

CHÙA HUÊ NGHIÊM, QUẬN 2

Tổ chức Khóa LỄ QUY Y VÀ THỌ PHÁP Y

 
 
12 giờ 45 : Phật tử tập trung (áo tràng trang nghiêm)
 
13 giờ 00 : Truyền thọ Pháp y, lễ phát nguyện Quy y
                               Tam bảo 
 
                       14 giờ      : Tụng kinh
 
                       15 giờ      : Thuyết pháp