cool hit counter

Thông Báo

LỄ QUY Y và THỌ PHÁP Y (ngày 13/01/2013)

 Theo sự chỉ đạo của HT. Tôn Sư Thích Trí Quảng, vào ngày 13/01/2013 (nhằm ngày 2/12 Al) lúc 13g30 tại chùa Huê Nghiêm Bổn Bộ sẽ có buổi lễ Quy Y và Truyền Pháp Y.

                      13h30 :   Lễ Quy Y & Thọ Y

                      14h     :   TT. THÍCH LỆ TRANG thuyết Pháp  

                      15h     :  Tụng Kinh

Kính thông báo đến các Phật tử đồng về tham dự buổi lễ Quy Y và thọ Pháp Y.