cool hit counter

Thông Báo

Lễ Quy Y và Truyền Pháp Y Ba Cấp (Vàng, Mở và Nâu)

Theo sự chỉ đạo của HT. Tôn Sư Thích Trí Quảng, vào ngày 23/12/2012 (nhằm ngày 11/11 Al) lúc 13g00 tại chùa Huê Nghiêm Bổn Bộ sẽ có buổi lễ Quy Y và Truyền Pháp Y ba cấp ( Y vàng, Y mở và Y nâu.) 

Điều kiện thọ pháp Y mở và Y nâu :

            * Y mở :    Đã thọ y vàng 3 năm

                            Thuộc 2 phẩm Kinh thứ 25 và 28 trong Bổn Môn Pháp Hoa Kinh.

            * Y nâu :    Đã thọ Y mở 3 năm

                             Thuộc 7 phẩm Kinh Bổn Môn Pháp Hoa.

Đặc biệt trường hợp thọ pháp Y Mở và Y Nâu, xin vui lòng mang theo thẻ quy y để tham gia buổi khảo hạch trực tiếp của HT Tôn Sư bắt đầu lúc 12g00 ngày 16/12/2012 (nhằm ngày 04/11 Al) tại chùa Huê Nghiêm Bổn Bộ.

Kính thông báo đến các Phật tử đồng về tham dự buổi lễ Quy Y và thọ Pháp Y.