cool hit counter

Thông Báo

LỊCH TU MÙA GIA HẠNH PHỔ HIỀN (tuần I)

 Theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng Tôn Sư, Mùa Gia Hạnh Phổ Hiền tại Chùa Huê Nghiêm được tổ chức vào các ngày :

          Thứ 2 : 31/12/2012 (nhằm ngày19/11 Âm Lịch)

                  17h : Thuyết Pháp

                  18h : Tụng Kinh

          Thứ 4 : 02/01/2013 (nhằm ngày 21/11 Âm Lịch)

                  17h : Thuyết Pháp

                  18h : Tụng Kinh

          Thứ 6 : 04/01/2013 (nhằm ngày 23/11 Âm Lịch)

                  17h : Thuyết Pháp

                  18h : Tụng Kinh

Kính thông báo đến các Phật tử đồng về tham dự.