cool hit counter

Thông Báo

LỊCH TU MÙA GIA HẠNH PHỔ HIỀN ( Tuần II)

Theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng Tôn Sư, Mùa Gia Hạnh Phổ Hiền tại Chùa Huê Nghiêm được tổ chức vào các ngày :

         Thứ 3 : 08/01/2013 (nhằm ngày 27/11 Âm Lịch)

                  17h : Thuyết Pháp

                  18h : Tụng Kinh

         Thứ 4 : 09/01/2013 (nhằm ngày 28/11 Âm Lịch)

                  17h : Thuyết Pháp

                  18h : Tụng Kinh

          Thứ 6 : 11/01/2013 (nhằm ngày 30/11 Âm Lịch)

                  17h : Thuyết Pháp

                  18h : Tụng Kinh

Kính thông báo đến các Phật tử đồng về tham dự.