cool hit counter

Thông Báo

Pháp Hội Dược Sư - Tiêu Tai Diên Thọ
Kỳ Quốc Thới Dân An - Nguyện Phong Điều Vũ Thuận, Năm Giáp Ngọ

                               Ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (16/02/2014)
                                         - 06h00 : Trang nghiêm đạo tràng
                                         - 07h00 : Chư Tôn Đức vân tập
                                         - 07h15 : Lễ thỉnh sư
                                         - 08h00 : Niêm đàn sái tịnh, khai kinh
                                                        Khóa lễ Dược sư đàn 1
                                         - 14h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 2
                                         - 15h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng
                                         - 18h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 3
 
                               Ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (17/02/2014) 
                                         - 08h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 4
                                         - 14h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 5
                                         - 18h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 6
 
                                Ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (18/02/2014) 
                                         - 08h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 7
                                         - 09h30 : Cúng Phật
                                         - Tán đàn, hồi hướng kiết tường
 
                                                           -  Hoàn mãn  -