cool hit counter

Thông Báo

Thi Nghi Lễ Và Khảo Hạch Nâng Y 2016THI NGHI LỄ + KHẢO HẠCH NÂNG Y

(dành cho Phật tử TP.HCM)

CHỦ NHẬT- 06/11 ÂL

6H30 : Phật tử vân tập

7H15 : Lời khai thị của Hòa thượng

7H30 -> 8H30: THI NGHI LỄ

9H00 : KHẢO HẠCH NÂNG Y (Y MỞ + Y NÂU)

13H00: Phật tử vân tập

->KHÓA TU BUỔI CHIỀU NHƯ THƯỜNG LỆ

THI NGHI LỄ + KHẢO HẠCH NÂNG Y

(dành cho Phật tử ở tỉnh)

 

CHỦ NHẬT -13/11 ÂL

6H30 : Phật tử vân tập

7H15 : Lời khai thị của Hòa thượng

7H30 -> 8H30: THI NGHI LỄ

9H00 : KHẢO HẠCH NÂNG Y (Y MỞ + Y NÂU)

 

12H00 :Phật tử vân tập

13H00 :LỄ QUY Y+THỌ PHÁP Y(Y NÂU + Y MỞ + Y VÀNG)

14H00 :THUYẾT PHÁP 

15H00 :TỤNG KINH

 THỨ BA- 15/11 ÂL 

6H30 :Phật tử vân tập

7H15 :Lời khai thị của Hòa thượng

7H30-> 8H30 :THI NGHI LỄ

9H00 :KHẢO HẠCH NÂNG Y(Y MỞ + Y NÂU)

10H00 :THỌ PHÁP Y(Y MỞ + Y NÂU)

LƯU Ý :

- Những Phật tử tham dự khảo hạch nâng Y (đã có chứng chỉ Nghi Lễ và chưa có chứng chỉ Nghi Lễ) sẽ tập trung về chùa vào lúc 16h ngày 04/12/2016 nhằm ngày 05/11 Âm lịch để khảo hạch nghi lễ.

- Ghi danh đăng ký Học Nghi lễ + Thi nâng y vào mỗi buổi chiều CHỦ NHẬT sau khóa tu. 

-Đăng ký học Nghi lễ + Thi Khảo hạch kinh phải ghi rõ HỌ & TÊN, PHÁP DANH, NĂM SINH, QUẬN hoặc TỈNH, THÀNH.

-Đối với Phật tử đăng ký để thi khảo hạch nâng Y (Y mở hoặcY nâu):

+ Phải mang theo Giấy Chứng nhận Nghi Lễ + Thẻ Quy Y (phải đủ năm quy định) ;

+ Nếu chưa có Giấy Chứng nhận Nghi Lễ phải học và thi Nghi lễ rồi mới được thi khảo hạch kinh.

*Từ Pháp Y vàng thi khảo hạch lên Pháp Y đai trắng: Phải thuộc 2 phẩm: thứ 25 và 28 trong kinh BỔN MÔN PHÁP HOA

*Từ Pháp Y đai trắng thi khảo hạch lên Pháp Y nâu: Phải thuộc hết 7 phẩm trong kinh BỔN MÔN PHÁP HOA