cool hit counter

Thông Báo

Thi Nghi Lễ Và Khảo Hạch Nâng Y


 
 CHỦ NHẬT - 3/11 ÂL

        13H00  : Phật tử vân tập

        14H00  : Học Nghi Lễ

        15H00  : Thuyết Pháp

  THỨ BẢY - 9/11 ÂL
        14H00  : Học Nghi Lễ

  CHỦ NHẬT - 10/11 ÂL

THI NGHI LỄ + KHẢO HẠCH NÂNG Y

(dành cho Phật tử TP.HCM)

       6H30  : Phật tử vân tập

       7H15  : Lời khai thị của Hòa thượng

       7H30 -> 8H30: THI NGHI LỄ

       9H00  : KHẢO HẠCH NÂNG Y (Y MỞ + Y NÂU)

       13H00: Phật tử vân tập

->KHÓA TU BUỔI CHIỀU NHƯ THƯỜNG LỆ

  THỨ SÁU - 15/11 ÂL

THI NGHI LỄ + KHẢO HẠCH NÂNG Y

(dành cho Phật tử ở tỉnh)

       6H30 : Phật tử vân tập

       7H15 : Lời khai thị của Hòa thượng

       7H30 -> 8H30 : THI NGHI LỄ

       9H00  : KHẢO HẠCH NÂNG Y (Y MỞ + Y NÂU)

  CHỦ NHẬT - 17/11 ÂL

       12H00 : Phật tử vân tập

       13H00 : LỄ QUY Y + THỌ PHÁP Y (Y NÂU + Y MỞ + Y VÀNG)

       14H00 : THUYẾT PHÁP

LƯU Ý :

-  Ghi danh đăng ký Học Nghi lễ + Thi nâng y vào mỗi buổi chiều CHỦ NHẬT sau khóa tu.
 
Đăng ký học Nghi lễ + Thi Khảo hạch kinh phải ghi rõ HỌ & TÊN, PHÁP DANH, NĂM SINH, QUẬN hoặc TỈNH, THÀNH.

Đối với Phật tử đăng ký để thi khảo hạch nâng Y (Y mở hoặc Y nâu):

        + Phải mang theo Giấy Chứng nhận Nghi Lễ + Thẻ Quy Y (phải đủ năm quy định) ;

        + Nếu chưa có Giấy Chứng nhận Nghi Lễ phải học và thi Nghi lễ rồi mới được thi khảo hạch kinh.

* Từ Pháp Y vàng thi khảo hạch lên Pháp Y đai trắng: Phải thuộc 2 phẩm: thứ 25 và 28 trong kinh BỔN MÔN PHÁP HOA

* T Pháp Y đai trng thi kho hch lên Pháp Y nâu: Phi thuc hết 7 phm trong kinh BN MÔN PHÁP HOA