cool hit counter

Tin tức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức


Sáng nay, 15-9 (nhằm ngày 11-8-Quý Tỵ), tại Đại giới trường Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM), Ban Kiến đàn đã làm lễ đăng đàn truyền Bồ-tát giới cho chư giới tử đã thọ Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni tại các giới trường Bắc tông và hơn 900 Phật tử phát tâm thọ giới.

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh và trực tiếp truyền giới của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTC Đại giới đàn và chư tôn đức trong thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTS GHPGVN 24 quận, huyện và trưởng, phó các đầu ngành thuộc BTS GHPGVN TP.HCM được cung thỉnh làm giới sư để đăng tòa truyền giới.

Sau khi cung nghi chư tôn đức giới sư quang lâm giới trường đã tham lễ Tam bảo và sám hối tam nghiệp cho thanh tịnh trước khi truyền giới đến các giới tử. Dưới sự hướng dẫn của Ban Điển lễ các giới tử đã đảnh lễ Tam bảo, sám hối Tam nghiệp cho thanh tịnh trước khi lãnh thọ giới pháp.

HT.Thích Trí Quảng đã khai thị về lợi ích của Tam tụ Tịnh giới (nhiếp luật nghi giới; nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới) cũng như tứ hoằng thệ nguyện. Đồng thời, Hòa thượng thay mặt đại Tăng trao 10 giới trọng (nặng) của Bồ-tát và khuyến khích đến việc học 49 giới khinh (nhẹ) đến toàn thể giới tử và mong muốn các giới tử hãy vâng giữ trọn đời.

Buổi lễ kết thúc với hình ảnh đại Tăng khoan thai những bước chân thong dong, tay ôm bình bát tái hiện lại hình ảnh khi xưa Đức Phật và chư vị đệ tử ngày ngày in dấu chân qua mọi nẻo đường của xứ Ấn để "thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”

Thay mặt Ban Tổ chức, HT.Thích Trí Quảng cũng đã tri ân chư tôn đức HĐCM; HĐTS; Hội đồng Thập sư Tăng, Ni; Ban Kiến đàn cũng như cảm niệm công đức của nam nữ Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa, hơn 10 ngày qua đã lo chu toàn khâu hậu cần để Đại giới đàn Quảng Đức thành công viên mãn. Từ những ân đức to lớn đó Hòa thượng mong muốn các tân giới tử hãy luôn vâng giữ các giới pháp mà mình đã lãnh thọ, để trang nghiêm tự thân, góp phần xương minh giáo pháp.

Đại giới đàn Quảng Đức PL.2557-DL.2013 đã chính thức khép lại trong niềm hỷ lạc vô biên, các giới tử đã giới thể châu viên, đèn thiền từ nay đã được tiếp nối, chí nguyện đã có người truyền thừa. Mong rằng các tân sứ giả Như Lai sẽ đem Phật pháp đến mọi nhà, để toàn thể nhân gian đều được lợi lạc, Hòa thượng Trưởng BTC gửi gắm.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tin:Vân Phong, Ảnh: Yên Hà
                                                 (Trích nguồn GNO)

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Bế mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức