cool hit counter

Tin tức

Đêm Hội Hoa Đăng Mừng Ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo Và Kỉ Niệm 17 Năm Thành lập Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc.


    Tối ngày 26/01/2015 nhằm mùng 07 tháng Chạp năm Giáp Ngọ, HT Tôn Sư thượng Trí hạ Quảng đã quang lâm tham dự đêm hội hoa đăng tại chùa Bằng nhân dịp kỉ niệm ngày đức Phật Thích Ca thành đạo. Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, Hòa Thượng đã đón nhận ngọn đuốc trí tuệ của chư Phật mười phương và truyền trao cho chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng đang thành tâm, khát ngưỡng hướng về ánh sáng trí tuệ của Như Lai. Những ngọn nến tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ của chư Phật được thắp lên rực sáng cả một góc trời, xua tan màn đêm vô minh đen tối, cả chúng hội như được chan hòa trong tình thương và từ bi của đức Phật. 
    Và tại đây, sáng ngày mùng 8 tháng Chạp, nhân dịp kỉ niệm 17 năm thành lập đạo tràng Pháp Hoa miền bắc, Hòa thượng đã truyền trao Pháp Y cho hơn 2.200 Phật tử về thọ Pháp.

Đêm Hội Hoa Đăng Mừng Ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo Và Kỉ Niệm 17 Năm Thành lập Đạo Tràng  Pháp Hoa Miền Bắc.

Đêm Hội Hoa Đăng Mừng Ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo Và Kỉ Niệm 17 Năm Thành lập Đạo Tràng  Pháp Hoa Miền Bắc.

Đêm Hội Hoa Đăng Mừng Ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo Và Kỉ Niệm 17 Năm Thành lập Đạo Tràng  Pháp Hoa Miền Bắc.

Đêm Hội Hoa Đăng Mừng Ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo Và Kỉ Niệm 17 Năm Thành lập Đạo Tràng  Pháp Hoa Miền Bắc.

Đêm Hội Hoa Đăng Mừng Ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo Và Kỉ Niệm 17 Năm Thành lập Đạo Tràng  Pháp Hoa Miền Bắc.

Đêm Hội Hoa Đăng Mừng Ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo Và Kỉ Niệm 17 Năm Thành lập Đạo Tràng  Pháp Hoa Miền Bắc.

Đêm Hội Hoa Đăng Mừng Ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo Và Kỉ Niệm 17 Năm Thành lập Đạo Tràng  Pháp Hoa Miền Bắc.

Đêm Hội Hoa Đăng Mừng Ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo Và Kỉ Niệm 17 Năm Thành lập Đạo Tràng  Pháp Hoa Miền Bắc.