cool hit counter

Tin tức

Đón Xuân Giáp Ngọ tại chùa Huê Nghiêm - Quận 2


      Từ lúc 4h sáng ngày mùng 1 Tết Giáp Ngọ, hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi đã tập trung về chùa Huê Nghiêm - Quận 2 xếp hàng trong trật tự, lên chánh điện đảnh lễ đức Phật và đón mừng xuân Di Lặc. Đáp lại tấm lòng thành tâm đó, Hòa thượng Tôn Sư đã hoan hỷ ban lộc cho từng Phật tử và chúc cho mọi người sẽ có 1 năm mới nhiều sức khỏe, an lạc và tu học tinh tấn.

Đón Xuân Giáp Ngọ tại chùa Huê Nghiêm - Quận 2

Đón Xuân Giáp Ngọ tại chùa Huê Nghiêm - Quận 2

Đón Xuân Giáp Ngọ tại chùa Huê Nghiêm - Quận 2

Đón Xuân Giáp Ngọ tại chùa Huê Nghiêm - Quận 2