cool hit counter

Tin tức

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu


Chiều nay, 9-9 tại giới trường chùa Huê Nghiêm, Q.2, TPHCM, các giới tử Sa di được học nội quy của giới trường, học tụng nghi thức Sám Hối Hồng Danh, sau đó dự thi tụng 2 thời công phu, và 1 số giới tử được chư tôn đức trong ban quản giới tử thế phát trước khi lễ khai mạc chính thức diễn ra vào  ngày 12-9-2013.Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu
Giới tử nghe giảng về nội quy giới trường

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu
Nhận kinh Sám Hối Hồng Danh

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu
Các giới tử trang nghiêm thanh tịnh trước giờ cơm chiều

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu
Niềm vui thế phát

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu
Hòa Thượng chỉ đạo treo băng rôn Tuyển Phật Trường- Đại Giới Đàn Quảng Đức

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu
Tụng kinh Sám Hối Hồng Danh

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu
Thi tụng 2 thời công phu

Giới tử Sa Di thi tụng 2 thời công phu