cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM


    Ngày 15/07/2013, H.T Tôn Sư thượng Trí hạ Quảng, trưởng ban chỉ đạo An Cư Kiết Hạ đã viếng thăm 13 trường hạ TP.HCM. Đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa cùng tháp tùng Hòa Thượng để cúng dường đến các trường hạ. Hòa thượng đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các hành giả an cư và đã chia sẻ những kinh nghiệm tu học quí báu, cùng những lời huấn từ nhắc nhở các hành giả luôn tinh tấn trau dồi tam vô lậu học, tập trung thiền định để tâm trí sáng suốt và luôn giữ gìn giới luật. Phải biết sống hòa hợp với tập thể, luôn nhắc nhở nhau trong việc tu học và ý thức được việc cấm túc trong suốt 3 tháng là để giúp cho ba nghiệp được thanh tịnh. Ngoại trừ những vị có Phật sự được Tăng sai dưới sự cho phép của BTC hạ trường mới được ra ngoài .
   Trước khi ra về, Hòa thượng đã tự tay trao phần quà tịnh tài cùng tịnh vật cúng dường của Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng với tập thể các hành giả tại mỗi nơi đến thăm.
Yên Hà      

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Hòa Thượng ban đạo từ sách tấn hành giả an cư

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Hòa Thượng trao tịnh tài của Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa cúng dường Trường Hạ

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Hòa Thượng chụp hình lưu niệm với trường hạ Ni chùa Phước Hòa (Quận 3)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
H.T Tôn sư viếng thăm và vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Hiển Pháp, phó Pháp chủ HĐCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ Tăng chùa Hưng Phước (Quận 3)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ Tăng chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ Ni Tịnh Xá Ngọc Phương (Quận Bình Thạnh)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ Tăng Tịnh Xá Trung Tâm (Quận Bình Thạnh)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ Ni chùa Kim Sơn (Quận Phú Nhuận)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ Ni Tịnh Xá Ngọc Phú ( Quận Tân Bình)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ Ni chùa Vĩnh Phước (Quận 12)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ chùa Quảng Đức (Quận 12)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ chùa Phước Lâm (Huyện Củ Chi)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ chùa Từ Quang (Quận Thủ Đức)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ chùa Ưu Đàm (Quận Thủ Đức)

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM

Hòa Thượng thăm các Trường Hạ TP.HCM
Trường hạ chùa Phước Long (Quận 9)