cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng thăm và thuyết giảng tại vp Ban Trị Sự tỉnh Đồng Nai


Sáng nay ngày 12-8, Hòa Thượng đã có chuyến viếng thăm Tổ Đình Long Thiền thuộc tỉnh Đồng Nai, tại đây Thầy đã sách tấn các hành giả an cư phải luôn thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Ngay sau đó, Hòa Thượng Tôn Sư đã có một thời pháp thoại tại Văn phòng Ban Trị Sự tỉnh Đồng Nai, hơn 500 chư Tăng Ni và Phật tử trong ngoài tỉnh đã vân tập về cùng nghinh đón Hòa Thượng và cùng lắng tâm thanh tịnh để nghe trọn những lời giáo huấn của Thầy.

Hòa Thượng thăm và thuyết giảng tại vp Ban Trị Sự tỉnh Đồng Nai

Hòa Thượng thăm và thuyết giảng tại vp Ban Trị Sự tỉnh Đồng Nai

Hòa Thượng thăm và thuyết giảng tại vp Ban Trị Sự tỉnh Đồng Nai

Hòa Thượng thăm và thuyết giảng tại vp Ban Trị Sự tỉnh Đồng Nai