cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng Thượng Trí hạ Quảng khai mạc chương trình Triển Lãm Mỹ Thuật Phật Giáo tại đại lễ Vesak 2014        Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc - Vesak 2014 được tổ chức tại chùa Bái Đính, Ninh Bình từ ngày 5-5 đến 11-5-2014 đã thành công tốt đẹp. Có nhiều chương trình hoạt động văn hoá trong tuần lễ này, trong đó có chương trình " Triễn lãm Cổ Vật và các tác phẩm Mỹ Thuật Phật giáo" diễn ra vào chiều 7-5-2014, tại khuôn viên Điện Thích Ca. Hoà thượng Tôn sư cùng chư tôn đức trong Ban Văn hoá TƯ GHPGVN đã tham dự và cắt băng khai mạc chương trình này. Sau lễ khai mạc, Thầy đi tham quan Hội trường chính - Trung tâm hội nghị của Đại lễ Vesak 2014. 


Hòa Thượng Thượng Trí hạ Quảng khai mạc chương trình Triển Lãm Mỹ Thuật Phật Giáo tại đại lễ Vesak 2014

Hòa Thượng Thượng Trí hạ Quảng khai mạc chương trình Triển Lãm Mỹ Thuật Phật Giáo tại đại lễ Vesak 2014

Hòa Thượng Thượng Trí hạ Quảng khai mạc chương trình Triển Lãm Mỹ Thuật Phật Giáo tại đại lễ Vesak 2014

Hòa Thượng Thượng Trí hạ Quảng khai mạc chương trình Triển Lãm Mỹ Thuật Phật Giáo tại đại lễ Vesak 2014

Hòa Thượng Thượng Trí hạ Quảng khai mạc chương trình Triển Lãm Mỹ Thuật Phật Giáo tại đại lễ Vesak 2014

Hòa Thượng Thượng Trí hạ Quảng khai mạc chương trình Triển Lãm Mỹ Thuật Phật Giáo tại đại lễ Vesak 2014