cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng truyền Pháp Y tại chùa Bửu Toàn - Tiền Giang


    Sáng ngày 15/10/2013 nhằm ngày 11 tháng 9 năm Quý Tỵ, Hòa thượng đã về thăm đạo tràng chùa Bửu Toàn, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Tại đây, Thầy đã truyền trao Pháp y cho hơn 200 Phật tử tín tâm và Thầy có đôi lời sách tấn đến quí Phật tử luôn cố gắng, nỗ lực tu học để cho trí tuệ ngày càng phát triển, thân tâm được an lạc.

Hòa Thượng truyền Pháp Y tại chùa Bửu Toàn - Tiền Giang

Hòa Thượng truyền Pháp Y tại chùa Bửu Toàn - Tiền Giang

Hòa Thượng truyền Pháp Y tại chùa Bửu Toàn - Tiền Giang

Hòa Thượng truyền Pháp Y tại chùa Bửu Toàn - Tiền Giang

Hòa Thượng truyền Pháp Y tại chùa Bửu Toàn - Tiền Giang

Hòa Thượng truyền Pháp Y tại chùa Bửu Toàn - Tiền Giang