cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng về thăm chùa Hội Phước


    Sáng ngày 01/04/2014, Hòa thượng đã về dự lễ húy kỵ của tổ sư khai sơn tổ đình Hội Phước. Nhân dịp này, Thầy có một số ý chia sẻ cùng đại chúng. Thầy dạy: "Phần lớn chúng ta qui y, xuất gia để trở thành người con Phật mà ít có người hiểu được nghĩa lý sâu xa. Vì do không hiểu nên phần hành trì có những điều sơ suất, dẫn đến phước không sanh mà nghiệp lại tới. Nếu hiểu ý nghĩa sâu xa, áp dụng đúng lời Phật dạy thì từng bước chúng ta nhìn thấy thật tướng các Pháp, biết được những việc nên làm, nên tránh và trí tuệ đạt lên đỉnh cao nhất".
   Đại chúng hoan hỷ đón nhận những lời pháp nhiệm mầu và nguyện khắc ghi những lời dạy của Hòa thượng để được mở mang kiến thức và đạo tâm được vững bền.

Hòa Thượng về thăm chùa Hội Phước

Hòa Thượng về thăm chùa Hội Phước

Hòa Thượng về thăm chùa Hội Phước

Hòa Thượng về thăm chùa Hội Phước

Hòa Thượng về thăm chùa Hội Phước

Hòa Thượng về thăm chùa Hội Phước

Hòa Thượng về thăm chùa Hội Phước