cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng về thăm chùa Long Thiền - Đồng Nai


      Sáng ngày 17 tháng Chạp năm Quý Tỵ, HT đã về thăm chùa Long Thiền nhân ngày lễ Húy kỵ Tổ sư khai sơn và Hiệp kỵ tiền bối Tổ sư. Tại đây, Hòa thượng đã gợi lại quá trình khai sơn chùa Long Thiền và công hạnh của chư vị Tổ sư. Qua đó sách tấn tăng ni luôn thấy được trách nhiệm của mình để gìn giữ và phát triển sự nghiệp Phật giáo ngày càng hưng thịnh.

Hòa Thượng về thăm chùa Long Thiền - Đồng Nai

Hòa Thượng về thăm chùa Long Thiền - Đồng Nai

Hòa Thượng về thăm chùa Long Thiền - Đồng Nai

Hòa Thượng về thăm chùa Long Thiền - Đồng Nai