cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng Về Thăm Tổ Đình Thiên Thai


    Vào ngày 16/08/2013 nhằm 10/07 năm Quý Tỵ, Hòa thượng thượng Trí hạ Quảng đã về thăm Tổ Đình Thiên Thai. Nhân dịp lễ húy kỵ lần thứ 60 của Tổ sư khai sơn Thiên Thai Thiền Giáo Tông Đại lão Hòa thượng thượng Huệ hạ Đăng, HT Tôn sư đã có đôi lời chia sẻ đến quý Tăng Ni, Phật tử về công hạnh và cuộc đời hành đạo của Tổ sư.

Hòa Thượng Về Thăm Tổ Đình Thiên Thai

Hòa Thượng Về Thăm Tổ Đình Thiên Thai

Hòa Thượng Về Thăm Tổ Đình Thiên Thai