cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng viện chủ truyền trao Pháp Y tại Tổ Đình Giác Lâm


      Chiều 7-6, Hoà thượng đã đến Tổ đình Giác Lâm, Q.Tân Bình để làm lễ Quy y và truyền trao Pháp y cho đông đảo Phật tử. Dịp này, nhân kỷ niệm 270 năm ngày khai sơn Tổ đình Giác Lâm, Thầy đã ban thời Pháp nhũ qua sự nhắc lại quá trình truyền thừa và tiếp nối qua 8 đời chư vị Tổ sư, cũng như công hạnh và kinh nghiệm tu học quí báu của các Ngài, từ đó khuyên nhủ chư Tăng, Ni và Phật tử lấy đó làm tấm gương noi theo để áp dụng trong việc tu học của mình.

Hòa Thượng viện chủ truyền trao Pháp Y tại Tổ Đình Giác Lâm

Hòa Thượng viện chủ truyền trao Pháp Y tại Tổ Đình Giác Lâm

Hòa Thượng viện chủ truyền trao Pháp Y tại Tổ Đình Giác Lâm

Hòa Thượng viện chủ truyền trao Pháp Y tại Tổ Đình Giác Lâm