cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng viếng tang Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh


     14h00 chiều nay, ngày 31/03/2014 Hòa Thượng đã dẫn đoàn chư Tăng Ni đại diện BTS GHPGVN TPHCM, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, Học Viện PGVN TPHCM, Ban Biên tập báo Giác Ngộ đã đến kính viếng giác linh Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Cùng tháp tùng với phái đoàn còn có đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa.

Hòa Thượng viếng tang Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Hòa Thượng viếng tang Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Hòa Thượng viếng tang Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Hòa Thượng viếng tang Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh