cool hit counter

Tin tức

HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Hội Khánh, tỉnh Bình Dương


Sáng 4-6, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TPHCM đã đến thăm và sách tấn các hành giả an cư tại đạo tràng an cư kiết hạ (ACKH) Tổ đình chùa Hội Khánh, tỉnh Bình Dương.

TT.Thích Huệ Thông, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban chức sự hạ trường đã báo cáo những nét chính về việc tổ chức trường hạ tại địa bàn tỉnh và tác bạch cung thỉnh Hòa thượng giảng sư thuyết pháp để sách tấn cho khoảng 700 hành giả an cư tham dự.

Thông tin từ BTC cho biết, năm nay trường hạ tỉnh Bình Dương có tất cả 701 vị, trong đó có 4 trường hạ tập trung (nội thiền) gồm: chùa Hội Khánh (126 vị Tăng), chùa Thiên Chơn (51 vị Tăng sinh), chùa Tây Thiên (110 vị Ni) và chùa Bồ Đề Đạo Tràng (51 vị Ni sinh), và điểm an cư tại chỗ (ngoại thiền) tại các chùa trong địa bàn tỉnh có 355 vị.

Tại hội trường, toàn thể đại chúng được lắng nghe lời giáo huấn về tinh thần cấm túc và sự thúc liễm thân tâm trong 3 tháng an cư. Các hành giả được nhắc nhở phải luôn duy trì việc thực hành giáo lý Tứ Niệm Xứ vì đó là nền tảng cho Giới-Định-Tuệ tăng trưởng, đồng thời phát nguyện không bỏ thời khóa trong sinh hoạt an cư (công phu, quả đường, ngồi thiền tụng kinh…), ngoài những thời khóa tu học chính, Hòa thượng giảng sư khuyến khích các hành giả nên gia tốc cho việc tu tập bằng pháp môn lạy Hồng danh sám hối để tiêu trừ nghiệp quá khứ, tâm sẽ dần được thanh tịnh, và việc tu học sẽ có kết quả.

HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Hội Khánh, tỉnh Bình Dương

HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Hội Khánh, tỉnh Bình Dương

HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Hội Khánh, tỉnh Bình Dương

HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Hội Khánh, tỉnh Bình Dương

HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Hội Khánh, tỉnh Bình Dương