cool hit counter

Tin tức

HT Trưởng BTC khảo sát việc ráp Tôn Tượng và lễ đài Phật Đản


Sáng 18-5-2016 (12-4 Bính Thân) HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP, Trưởng ban kiến thiết công trình xây dựng VNQT, Trưởng BTC đại lễ Phật (PL.2560-DL-2016) cùng chư tôn đức trong BTS đã đến công trình xây dựng VNQT để niêm hương cầu nguyện và khảo sát việc lắp ráp phần diện tượng của tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca tại chánh điện. Việc lắp ráp các thành phần của tôn tượng vẫn đúng kế hoạch sẽ hoàn tất trước đại lễ Phật đản tổ chức vào 15-4 Bính Thân sắp tới. Dịp này Hòa thượng cũng khảo sát và chỉ đạo việc sắp xếp và bố trí lễ đài tổ chức Phật đản.

 

HT Trưởng BTC khảo sát việc ráp Tôn Tượng và lễ đài Phật Đản

HT Trưởng BTC khảo sát việc ráp Tôn Tượng và lễ đài Phật Đản

HT Trưởng BTC khảo sát việc ráp Tôn Tượng và lễ đài Phật Đản

HT Trưởng BTC khảo sát việc ráp Tôn Tượng và lễ đài Phật Đản

HT Trưởng BTC khảo sát việc ráp Tôn Tượng và lễ đài Phật Đản

HT Trưởng BTC khảo sát việc ráp Tôn Tượng và lễ đài Phật Đản

HT Trưởng BTC khảo sát việc ráp Tôn Tượng và lễ đài Phật Đản

HT Trưởng BTC khảo sát việc ráp Tôn Tượng và lễ đài Phật Đản

HT Trưởng BTC khảo sát việc ráp Tôn Tượng và lễ đài Phật Đản