cool hit counter

Tin tức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức


Sáng nay 12-9, tại chùa Huê Nghiêm, Q.2 (TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức HĐCM; HĐTS; BTS GHPGVN TP.HCM; Phân Ban đặc trách Ni giới T.Ư; BTS 24 quận, huyện và hơn 1.400 giới tử tham dự.

Sau lễ khai mạc được thực hiện trang nghiêm, tiếp đến là lễ khai chuông bảng, thỉnh Giới bản về Giới trường Huệ Nghiêm và Giới trường Từ Nghiêm, cúng Ngọ. chiều nay tại giới trường Huê Nghiêm sẽ làm lễ đăng đàn truyền Sa Di.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ảnh: Yên Hà

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Quang cảnh Đại Giới Trường vào sáng khai mạc

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Các giới tử thọ Thức Xoa Ma Na, Sa Di Ni

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
và Sa-Di Tăng trang nghiêm đợi đến giờ khai mạc

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Cùng xếp hàng thanh tịnh vào sảnh lớn

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Ban Dẫn Thỉnh cung nghinh các vị Trưởng lão Hòa Thượng cùng Chư Tôn thiền đức quang lâm lễ đài

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Cung nghinh Chư Tôn Thiền Đức quang lâm

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Hòa Thượng Trưởng BTC đọc phát biểu khai mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Thượng tọa Thích Quảng Chơn đọc bản cung thỉnh Hội đồng Thập Sư Tăng

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Ni trưởng TN Như Nguyệt cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Giới tử Thích Trung Hiền đại diện các giới tử dâng lời phát nguyện

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Hòa Thượng làm lễ khai chuông bảng

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Hòa Thượng Trưởng BTC trao giới bản cho Hòa Thượng Thích Minh Thông

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Hòa Thượng trao giới bản cho Ni trưởng TN Tịnh Nguyện

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Thỉnh Giới bản về Giới trường Huệ Nghiêm và Giới trường Từ Nghiêm

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Chư Giới Sư đảnh lễ lịch đại Tổ Sư

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Hội Đồng Thập Sư thăng tòa truyền giới

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Chư Giới Sư đảnh lễ Tam Bảo

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Giới tử đảnh lễ Hội Đồng Thập Sư

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
Tân Sa- Di đắp man y

Khai mạc đại giới đàn Quảng Đức
và được thọ đãy lọc nước