cool hit counter

Tin tức

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ


Sáng nay,16-2 nhằm ngày 17 tháng giêng năm Giáp Ngọ,lễ khai đàn Pháp Hội Dược Sư tiêu tai tăng diên thọ, cầu quốc thái dân an đã diễn ra tại chùa Huê Nghiêm. Hàng ngàn Phật tử từ Tp Hcm, các tỉnh lân cận, và cả những phật tử Đạo tràng Pháp Hoa ở phía Bắc xa xôi cũng đều qui tụ về đàn tràng. 

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ

Khai Mạc pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ