cool hit counter

Tin tức

Kỉ Niệm 16 Năm Thành Lập Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc


      Vào ngày mùng 7 tháng 12 năm Quý Tỵ nhân dịp kỉ niệm 16 năm thành lập đạo tràng Pháp Hoa miền bắc, Hòa thượng đã đến chứng minh Đêm Hội Hoa Đăng mừng ngày đức Phật Thích Ca thành đạo tại chùa Bằng A. Sau nghi thức dâng hương cúng Phật, Thầy đã truyền đăng cho Hòa thượng trụ trì chùa Bằng A và chư tôn đức, qua đó truyền trao ngọn đuốc trí tuệ của đức Phật đến hàng ngàn Phật tử tham dự đêm hội. Và tại đây, sáng ngày 08 tháng 12 âm lịch Thầy đã truyền Pháp Y cho hơn 1500 Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa.

Kỉ Niệm 16 Năm Thành Lập Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc

Kỉ Niệm 16 Năm Thành Lập Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc

Kỉ Niệm 16 Năm Thành Lập Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc

Kỉ Niệm 16 Năm Thành Lập Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc

Kỉ Niệm 16 Năm Thành Lập Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc

Kỉ Niệm 16 Năm Thành Lập Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc

Kỉ Niệm 16 Năm Thành Lập Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc