cool hit counter

Tin tức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức


   Sáng nay 05/09/2013, hơn 1500 giới tử Tăng Ni từ các quận huyện trong Tp.HCM và các tỉnh đã vân tập về đại giới trường chùa Huê Nghiêm, Quận 2 từ rất sớm để tham dự kỳ thi khảo hạch giới tử tuyển người làm Phật do ban khảo hạch Đại giới đàn Quảng Đức tổ chức. 
   Năm nay, số lượng giới tử xin thọ giới Sa Di -Tỳ Kheo Tăng rất đông. Cụ thể : 650 giới tử thọ Sa Di- Tỳ Khoe Tăng được làm bài khảo hạch tại Chánh Điện chùa Huê Nghiêm, 568 giới tử thọ Sa Di- Tỳ Kheo Ni làm bài thi tại Giảng Đường, xin thọ Thức Xoa Ma Na có 340 giới tử, được khảo hạch tại Trai Đường. Kỳ thi này gồm có 2 phần tự luận và trắc nghiệm, các giới tử đã tập trung nghiêm túc hoàn thành bài thi của mình dưới sự giám sát của gần 150 chư Tăng Ni giám thị. Tất cả các màu áo của các giới tử dù là đến từ các hệ phái Bắc tông, Nam tông, hệ phái Khất Sĩ hay Phật giáo người Hoa, cũng đều hòa hợp, hòa quyện và đoàn kết dưới một mái nhà chung - Tuyển Phật Trường Huê Nghiêm .
   

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Các giới tử tập trung trước tôn tượng Phật Quan Âm

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Chờ đợi trước giờ thi

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Giới tử thuộc hệ phái Khất Sĩ

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Giới trường tại chánh điện chùa Huê Nghiêm

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
tại Giảng đường

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Những phần quà kinh sách được chuẩn bị sẵn tại Trai đường

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Ban tổ chức Khảo thí họp phổ biến nội qui tại giới trường cho các Giám thị

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Chư Ni giám thị

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Các giới tử xem lại tài liệu trước giờ thi

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Ban giám thị kiểm tra phiếu báo danh của các giới tử

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Các màu của các hệ phái cùng hòa hợp trong đại Giới trường

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Các giới tử cùng lắng nghe phổ biến qui chế của kỳ khảo hạch

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Giám thị mở niêm phong đề thi

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức
Các giới tử chăm chú làm bài

Kỳ thi khảo hạch giới tử - Đại giới đàn Quảng Đức