cool hit counter

Tin tức

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông


Sáng 12-8-2016, lễ húy kỵ lần thứ 63 của Tổ sư khai sơn Thiên Thai Thiền Giáo Tông - Hòa thượng Thượng Huệ Hạ Đăng được long trọng tổ chức tại Tổ Đình Thiên Thai (Bà Rịa-Vũng Tàu). Tham dự và chứng minh có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Thiên Thai thiền Giáo Tông , cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban Thừa kế Tông phong Thiên Thai và đông đảo Phật tử về tham dự.

Chư tôn đức trong Ban thừa kế và Phật tử trang nghiêm đảnh lễ khánh tuế Hòa thượng Chứng minh Đạo sư nhân dịp lễ húy kỵ này.

Ban đạo từ trước đại chúng, Hoà thượng Chứng minh Đạo sư đã ôn lại lịch sử hình thành Thiên thai Thiền giáo tông, đồng thời nhắc lại hành trạng, cũng như công hạnh tu tập của Tổ sư khai sơn cùng các vị Tổ Chứng minh đạo sư tiền nhiệm. Qua đó, Hòa thượng khuyên chư tông đức Tăng, Ni trong Ban Thừa kế Tông phong phải luôn tinh tấn tu học để phát triển đạo lực tự thân, đồng thời phải hiểu rỏ ý nghĩa trong lời dạy của chư Tổ, từ đó mới có thể áp dụng trong đời sống tu tập và áp dụng trong việc hoằng dương chánh pháp làm đẹp đạo ích đời.

Trước đó, Hòa thượng cũng chủ trì lễ an vị tôn tượng Phật Nhập Niết Bàn tại chùa Linh Sơn Bửu Thiền (Núi Thị Vải , Bà Rịa-Vũng Tàu) do Hòa thượng làm Viện chủ.

 

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông

Lễ húy kỵ Tổ Huệ Đăng - khai sơn Thiên Thai Thiền giáo Tông