cool hit counter

Tin tức

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013


   

      Chiều ngày 7-7-2013, nhằm ngày 30 tháng 5 ÂL,Quý Tỵ. Đông đảo Phật tử vân tập về chùa Huê Nghiêm để làm lễ thọ Pháp y và tam quy ngũ giới do Hòa thượng tôn sư trao truyền.
      Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh từng người được nhận y và tập trung vào chánh điện để tụng kinh, sau đó được nghe thuyết Pháp, nghe những điều Thầy dạy về ý nghĩa quan trọng của sự quy y Tam Bảo, về ý nghĩa Y Pháp Bất Y Nhân qua việc nhìn nhận những mặt tốt và việc làm đúng đắn của người Thầy mà mình thọ giới, đồng thời nương theo Thầy và bạn lữ đồng tu để thực hành chánh Pháp. 

      Những người có căn lành thường được Phật dẫn dắt đến chỗ tu hành, đó là những người có duyên với Phật, với chư hiền Thánh Tăng, nhờ có căn lành như vậy mà tâm của họ luôn hướng đến chư Phật chư Bồ Tát và sẽ được hộ niệm trên bước đường tu. Thầy khuyên mọi người luôn giữ cho tâm thường có hình ảnh của Phật, việc đó sẽ giúp tâm bừng sáng, như vậy mới có "Pháp Hoa", điều mà Thầy đã ứng dụng và thực hành theo Kinh Pháp Hoa trong suốt hơn 60 năm qua.  Còn những ai không có căn lành, sẽ bị tâm trần lao nghiệp chướng dẫn dắt từ sai lầm này đến sai lầm khác và tâm của họ không thể có "Pháp Hoa". 
 
     Thầy dặn dò người Phật tử đã phát tâm tu hành thì cố gắng không làm mất lòng người, không chống phá người để mình không bị chống phá. Đem tâm đến chỗ an thì mình được an, làm mất lòng người, ta sẽ gặp bất an. Phàm làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích chung cho nhiều người, và ta thay Phật đem căn lành đến chúng sanh thì ta được Phật hộ niệm trên bước đường tu của mình, 
    
     Đặc biệt, khóa tu này có hơn 200 Phật tử từ Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, và Đắk-Lắc về tham dự .
Dưới đây là 1 số hình ảnh của khóa tu.
                                                                                                                                                                                                                Tin, ảnh: Yên Hà      

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013

Lễ truyền Pháp Y tháng 7/2013