cool hit counter

Tin tức

Lễ vía Đức Quan Thế Âm 19-6, Bính Thân


Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quan Thế Âm (19-6 Bính Thân), sáng 22-7-2016, từ 5g30 đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Huê Nghiêm, Q.2,TPHCM để tham dự khóa lễ tụng kinh Phổ Môn nơi tượng đài Đức Quán Thế Âm do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Viện chủ chùa Huê Nghiêm xướng lễ khai kinh. Toàn thể đại chúng đối trước tôn tượng Đức Quán Thế Âm thành kính lễ bái và trì tụng kinh trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thiêng liêng nơi pháp hội.

Lễ vía Đức Quan Thế Âm 19-6, Bính Thân

Lễ vía Đức Quan Thế Âm 19-6, Bính Thân

Lễ vía Đức Quan Thế Âm 19-6, Bính Thân

Lễ vía Đức Quan Thế Âm 19-6, Bính Thân

Lễ vía Đức Quan Thế Âm 19-6, Bính Thân

Lễ vía Đức Quan Thế Âm 19-6, Bính Thân

Lễ vía Đức Quan Thế Âm 19-6, Bính Thân

Lễ vía Đức Quan Thế Âm 19-6, Bính Thân

Lễ vía Đức Quan Thế Âm 19-6, Bính Thân