cool hit counter

Tin tức

Lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19-9-2014


     Sáng nay 11-11-2014, nhằm  mồng 19-9 (nhuần) năm Giáp Ngọ là kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chư Tăng và đông đảo Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Huê Nghiêm, Q.2, TpHCM để làm lễ nhân ngày Vía của Ngài.  HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, viện chủ chùa Huê Nghiêm cùng chư tôn đức trong ban nghi lễ GHPGVN TpHCM chủ trì buổi lễ.  Toàn thể Pháp hội đạo tràng trang nghiêm cung đối Phật tiền tụng kinh Phổ Môn để quy ngưỡng hạnh nguyện của Ngài và cầu nguyện cho mọi người được bình an hạnh phúc.

Lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19-9-2014

Lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19-9-2014

Lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19-9-2014

Lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19-9-2014

Lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19-9-2014

Lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19-9-2014

Lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19-9-2014

Lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19-9-2014