cool hit counter

Tin tức

Lễ Vía Quan Âm 19/02 Năm Giáp Ngọ


     Sáng ngày 19 tháng 02 năm Giáp Ngọ, hơn 600 Phật tử đã vân tập về chùa Huê Nghiêm để kỉ niệm ngày Bồ tát Quan Thế Âm xuất hiện trên thế gian. Hòa thượng viện chủ đã có đôi lời sách tấn đến toàn thể đại chúng, nhắc nhở mọi người luôn nhớ tưởng và làm theo hạnh nguyện của Bồ tát Quan Âm để luôn được Bồ tát che chở và hộ niệm.

Lễ Vía Quan Âm 19/02 Năm Giáp Ngọ

Lễ Vía Quan Âm 19/02 Năm Giáp Ngọ

Lễ Vía Quan Âm 19/02 Năm Giáp Ngọ

Lễ Vía Quan Âm 19/02 Năm Giáp Ngọ

Lễ Vía Quan Âm 19/02 Năm Giáp Ngọ