cool hit counter

Tin tức

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di


Hôm nay, 11-9, Các giới tử Sa Di tại đại giới trường chùa Huê Nghiêm đã được Thương tọa Thích Lệ Trang dạy cách đắp và xếp Y sao cho gọn gàng và thoải mái nhất và đó cũng là điều căn bản nhất để thể hiện được oai nghi của hàng xuất gia. Chiều cùng ngày, đại đức Thích Trí Thông cùng các chư Tăng trong ban quản chúng đã hướng dẫn các giới tử nghi thức cung thỉnh, cách cầm Phan, cầm khay lễ sao cho thật nghiêm trang, và dạy các hàng giới tử cách bái lạy trong tư thế cung kính nhất. Ngoài ra, toàn thể các Chư Tăng trong ban Quản chúng giới tử Sa Di đã dẫn 300 giới tử cùng hàng trăm Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tụng kinh sám hối Hồng Danh .

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di
Thượng Tọa Thích Lệ Trang hướng dẫn các giới tử đắp Y

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di
Các giới tử chăm chú lắng nghe

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di
Các giới tử được dạy về nghi thức cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di
Thời tụng công phu chiều

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di

Một ngày tu học của các Giới tử Sa Di
Tụng kinh Sám hối Hồng Danh